Anuncio de exposición pública dos padróns de taxas 2019

Anuncio de exposición pública dos padróns de taxas 2019

Publicado no BOP 118, do martes 25 de xuño de 2019, o anuncio de exposición pública dos padróns fiscais das taxas pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal e taxa pola ocupación de vía pública con pasaxes permanentes, correspondentes ao exercicio 2019, aprobados provisionalmente por resolución da alcaldía núm. 631/2019, de 18 de xuño.

Descargas