Avisos

02-08-2017

Anuncio de cobranza recibos do Imposto sobre Actividades Económicas 2017 (IAE)

Recibos xestionados recadatoriamente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
19-07-2017

Provisión en comisión de servizos dun posto de policía local

Publicado no BOP do 19 de xullo o anuncio relativo a provisión en comisión de servicios de un posto da policía local
18-07-2017

Consulta web Regulamento de funcionamento do punto limpo

18-07-2017

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos

18-07-2017

Aprobación inicial de modificación da plantilla municipal

13-07-2017

Período medio de pago a proveedores do 2º trimestre de 2017

30-06-2017

Anuncio cobranza padrón maio SAF

28-06-2017

Subscrición ás notificacións telemáticas

21-06-2017

Prohibición queimas

Dende o día 21/06/2017 e ata novo aviso non está permitida a realización de queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.
16-06-2017

Anuncio cobranza padrón 2017 mesas e cadeiras

Publicado no BOP do 16/06/2017 o anuncio relativo a exposición pública dos padróns correspondente ao exercicio 2017 de ocupación de vía pública con mesas e cadeiras.